LucernaZpět

Třídy:
Přihlášení žáci
26.1.2023

Další představení KMD Lucerna

 

Kdy: v čtvrtek dne 26. 01. 2023 od 19:00 hodin

Sraz: 18.00 na nám. Míru před kostelem sv. Ludmily

S sebou: obleční vhodné do divadla, doklady MHD, případně kapesné na občerstvení

Délka představení: 2:20 hod. po skončení představení samostatný odchod z divadla

Kde: DIVADLO V DLOUHÉ, Dlouhá 727/39 , 110 00 Praha 1

 

DIVADLO V DLOUHÉ

LUCERNA (český mýtus) – Alois Jirásek

Klasická česká pohádková hra v jiném, současném úhlu pohledu.

Z čeho pocházíme, z jaké látky jsme stvořeni? Co byli, jaké sny měli naši předkové a jaké nám vštípili ideje a iluze? Jakou historii nám vyprávěli, jakými legendami a mýty jsme byli odkojeni...? Je to jen taková líbezná a trochu komická pohádka, kde se zpupná vrchnost snaží „zatnout tipec“ jednomu hrdému Mlynáři, bůhvíproč porazit jeho lípu a odvést mu jeho milou, na kterou líčí i Vodník, blekotaje „Haničko - sluníčko“, kde Mlynář s lucernou provází svůdnou Kněžnu lesní mokřinouk zámečku, zatímco kolem v temném lese vytrubují vystrašení šumaři nějakou „kasací“, kde jedna ďábelská „stihačka“ pronásleduje unikavého manžílka, až vyděsí i Vodníka  – a nakonec všichni klečí pod zpívající lípou, ze které vystoupí čistá panna…  Ale známe ji opravdu? A má co říci i dnes, kdy je svět tak jiný, než býval v dobách Jiráskových a „za onoho času“, v němž se hra odehrává?

 

Hrají: Igor Orozovič, Veronika Lazorčáková/ Marie Poulová, Eva Hacurová, Martin Matejka, Arnošt Goldflam, Jaroslava Pokorná, Miroslav Hanuš, Jan Meduna, Jan Vondráček, Magdalena Zimová, Pavel Tesař, Jiří Wohanka, Tomáš Turek, Tomáš Borůvka, Čeněk Koliáš, Martin Veliký…

 

Režie: Hana Burešová

Délka představení: 2:20 hod.

Příjemný kulturní zážitek přeje Klub mladých diváků

V připadě připomínek či nápadů pište na sazavska@centrum.cz