Vyučování v době voleb 13. a 27. 1. 2023Zpět

Třídy:
Celá škola
13.1.2023 až 27.1.2023

 

Režim školy 13. a 27. 1. 2023

1. stupeň a přípravné třídy - vyučování končí v 11:40 h. Podrobnosti  sdělí jednotlivým třídám třídní učitelé.

 

Školní družina je v provozu pro naléhavé případy. Děti, které zůstanou odpoledne v družině, budou ve školním klubu. Pokud se tam nevejdou, tak ještě v 2. A

 

2. stupeň - vyučování končí ve 12:35 h., pokud třídy zůstávají ve škole. Jestliže třída navštíví nějakou mimoškolní akci, může vyučování skončit kdykoliv od 11:40 h. podle pokynů třídního učitele.

 

 

V připadě připomínek či nápadů pište na sazavska@centrum.cz