Elektronická žákovská knížka

 

Přístup z osobního počítače mimo budovu školy

https://zssazavska.bakalari.cz/bakaweb/

 

Přístup z mobilního telefonu

Do elektronické žákovské knížky je možné vstoupit i přes mobilní aplikaci. Název aplikace je Bakaláři. Funguje v mobilních operačních systémech Android, IOS.

 

Přístupové údaje pro rodiče jsou u třídních učitelů.

 

 

  BAKALÁŘI

Videonávod k systému BAKALÁŘI najdete na tomto odkazu:

 

https://www.youtube.com/watch?v=xYL9X34rU9M

V připadě připomínek či nápadů pište na sazavska@centrum.cz