Marta MutlováZpět

Funkce:
vyučující 1. stupně
Telefon:
277 779 641
Mobil:
776 786 286
E-mail:
mutlova@zssazavska.cz
Rozvrh:

Třídní učitelka v 3.A.

 

Konzultace - čtvrtek 13:30 - 16:30 hod - vždy po předchozí domluvě.

 Informace k vyučovaným předmětům:

 

Anglický jazyk - ostatní ročníky

 

 

 


Zpět
V připadě připomínek či nápadů pište na sazavska@centrum.cz