Procházková Jitka, Mgr.Zpět

Funkce:
vyučující 2. stupně, výchovná poradkyně
Telefon:
277 779 647
E-mail:
prochazkova@zssazavska.cz
Rozvrh:

Aprobace: M-F


Třídní učitelka 9.A


Výchovná poradkyně

 

 


Zpět
V připadě připomínek či nápadů pište na sazavska@centrum.cz