Základní informace

 

název organizace:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, SÁZAVSKÁ 5

 

adresa:
Sázavská 5/830, 120 00 Praha 2

 IČ: 48132926

 příspěvková organizace

 

 e-mail sazavska@zssazavska.cz

  tel: 277 779 643

                                                             datová schránka ID:bqdmrft

 

 


 

 

 

            zřizovatel: MČ Praha 2    

 

 

 


 

V připadě připomínek či nápadů pište na sazavska@centrum.cz