Základní informace

Od školního roku 2012/2013 máme otevřeny první třídy, v nichž je předmět anglický jazyk vyučován 2 hodiny týdně od prvního ročníku a pro kvalitní rozvoj konverzačních dovedností je navíc předmět pracovní činnosti až do pátého ročníku v angličtině. Slovní zásoba je tak rozšiřována přirozenou cestou v rámci každodenních činností. Forma výuky je tak nenásilná a přirozená. 

Výuku anglického jazyka zajišťují plně kvalifikované vyučující, které mají pracovní zkušenosti přímo z Anglie. Pro zájemce je od 2. ročníku zajištěn rodilý mluvčí. 

Druhému cizímu jazyku se budou žáci vyučovat od 6. ročníku. 

 

Pro zařazení dítěte do dvojjazyčné třídy není nutné, aby již ovládalo anglický jazyk.

 

 

Vstupní pohovor je zaměřen zejména na slovní porozumění, sluchovou paměť, sluchové rozlišování, všeobecnou informovanost, myšlení, pozornost, tj. schopnosti a dovednosti nutné k zvládnutí cizího jazyka a větší studijní zátěže.
 
Jak se přihlásit

Máte možnost si pro své dítě rezervovat termín.
V připadě připomínek či nápadů pište na sazavska@centrum.cz