Poplatek za školní družinu pro školní rok 2020/2021

Poplatek  činí 2 000,- Kč za školní rok, tzn. září - prosinec  800 Kč, leden - červen 1 200 Kč.Variabilní symboly budou novým žákům přiděleny během prvního týdne a zůstávají stejné po celou dobu docházky do ŠD stejné.


Číslo účtu  je 3880349/0800.

  UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE - OBĚDY

Vzhledem k zavedení nového objednávkového systému ve školní jídelně, upozorňujeme rodiče,
že  výběr jídel je plně v jejich kompetenci,

tzn. obědy volí dítě přes internet s rodiči a nebo samostatně na terminálu ve školní jídelně.  

  Odchody ze ŠD / Provoz ŠD

Vyzvedávat děti z družiny je možné v této době:

12.45 – 14:00 a 15.30 – 17.30

 
Přípravka 15:30 – 17:00

 

 >>    V době od 14:00 do 15:30 jsou děti většinou mimo budovu školy.  <<

V rámci urychlení odchodu žáků ze šaten v odpoledních hodinách,
bude v době od 15.30 do 16.30 vykonávat v šatně dohled paní vrátná.
Děti budou odcházet ze šatny přímo - spodním východem.

 


  

PROVOZ ŠD

 

Přípravný ročník:  11.40 – 17.00

 1. – 4. ročník:  6.30 – 7.40 a 11.40 – 17.30

 


  

KONTAKTNÍ TELEFON - 778 712 766 (0. - 3. ročník)

                               773 629 055   ( 4. ročník)

 

ČÍSLO ÚČTU - 3880349/0800

 

 


 

 Školní vzdělávací program školní družiny

 

  Oddělení školní družiny

1.odd. – Petra Moudrá – 1.B + část přípravky

2.odd. – Kamila Pluhařová – 1.A +  část přípravky

3.odd. – Mgr. Lenka Poklopová – 2.B

4.odd. – Iva Nehasilová –  4.A, část 4.B

5.odd. – Mgr. Romana Kučerová – 3.A + část 4.B

7.odd. – Jana Broučková – 3.B

7.odd. – Zdena Stankeová – 2.B + část 4.B

 

 

  Vnitřní řád provozu ŠD

 

 1. ŠD navštěvují žáci přípravné třídy, 1. - 4. ročníku. Jsou rozděleni do oddělení. Maximální počet žáků pro činnost      mimo budovu školy je 24 na jednu vychovatelku.
 2. Měsíční poplatek činí 200 Kč.
 3. Provoz ŠD: 6. 30 – 7. 40 hod., 11. 40 – 17. 30 hod.
 4. Zapsaní žáci docházejí pravidelně do ŠD a zúčastňují se všech činností pořádaných ŠD.
 5. Zápisní lístek je dokladem přijetí dítěte do ŠD, musí obsahovat přesný rozpis odchodů žáka ze ŠD a jména osob, které budou žáka vyzvedávat. Každá výjimka musí být žádána na zvláštním lístku s uvedením osoby, která dítě vyzvedne.
 6. Ranní příchod – žáci přicházejí postupně do ŠD (místnost proti kanceláři pana školníka) do 7.30  hod., ohlásí se vychovatelce, poté si odejdou do šatny uložit věci.
 7. Po skončení vyučování předá vyučující děti vychovatelce. Vychovatelky pak pracují se žáky podle vlastního programu do 16. 00 hodin.
 8. Na obědy chodí žáci v doprovodu vychovatelky podle časového harmonogramu. Je jím umožněn výběr ze dvou jídel. Jsou vedeni k zásadám slušného stolování.
 9. Odchody žáků ze ŠD:  a) 13. 00 – 13. 30 hod. ( příp. dle rozvrhu a domluvě)
                                     b) po vycházce od 15. 30 do 17. 30 hodin 
 10. Vychovatelka úzce spolupracuje s TU, konzultuje s ní nedostatky v chování jednotlivců, společně rozhodují a přijímají odpovídající řešení.
 11. Pohovory s rodiči neuskutečňuje v době svého přímého výchovného působení na děti. Může se účastnit      třídních schůzek, případně předem domluvených schůzek.
 12. Při každém opuštění místnosti ŠD se musí zamykat, aby se předešlo krádežím.

 

      Projednáno na poradě vychovatelek dne: 29. 8. 2015

 

      Vstupuje v platnost dne: 1. 9. 2015                 

 

 Mgr. Michal Voldřich            

     ředitel školy                 

  Provoz ŠKOLNÍHO KLUBU ve školním roce 2017/18

Ranní provoz:
Po - Pá 7:00 - 7:45 hod.

 

Odpolední provoz:

Po    12:35 - 15:35 hod.

Út    12:35 - 15:35 hod.

St    12:35 - 15:35 hod.

Čt    12:35 - 15:35 hod.

Pá    13:30 - 14:30 hod.

 

Klub je umístěn ve 2. poschodí v počítačové učebně.

 

V době zápisu do prvních tříd (4. a 5. dubna 2018)
bude provoz klubu omezen - do 13:15 hodin.

 

V připadě připomínek či nápadů pište na sazavska@centrum.cz