Speciální pedagožka - Mgr. Petra Karlíková

Speciální pedagožka Mgr. Petra Karlíková se na naší škole zaměřuje především:

  • na vyhledávání dětí se spec. vzd. potřebami 
  • na diagnostiku spec. vzd. potřeb včetně shromažďování údajů 
  • na provádění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce ( spec. vzd. činnosti, reedukační, kompenzační, stimulační) 
  • na spolupráci se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch dítěte se spec. vzd. potřebami KONZULTAČNÍ HODINY

 každou středu po předchozí domluvě

 

KONTAKT
karlikova@zssazavska.cz

775078670 

 


 

 

V připadě připomínek či nápadů pište na sazavska@centrum.cz