Poplatek za školní družinuZpět

1.9.2022
Poplatek činí 200,- Kč měsíčně a musí být uhrazen vždy s měsíčním předstihem. Noví žáci budou mít v notýscích zapsané číslo účtu a variabilní symbol,který je platný po celou dobu docházky do ŠD.
V připadě připomínek či nápadů pište na sazavska@centrum.cz