Video prezentace o škole - práce žáků 8. tříd

 

Videoprezentace o ZŠ Sázavská


Autory následujících videí jsou žáci 8.A, kteří se pokusili v této práci přiblížit naši školu možným zájemcům. Na tomto projektu  se skupiny učily  jazykovým,  prezentačním, komunikačním, organizačním a v neposlední řadě i technickým dovednostem: stanovit si adresáta svého díla, vytvořit scénář, ke scénáři uvést časové rozvržení, rozdělit si role pro přípravu materiálu a svá videa pak dostříhat a okomentovat do finální podoby.

Svou práci pak skupiny prezentovaly publiku na on-line premiéře, která se konala 19.2. Věřím, že pro rodiče a budoucí prvňáčky bude tento materiál možností, jak se s naší školou seznámit. Přejeme příjemnou podívanou a těšíme se na shledanou. 8.A 

  Prezentace žáků 7. ročníku v anglickém jazyce

Žáci sedmého ročníku pracovali v rámci hodin anglického jazyka ve skupinách a vytvořili prezentace, v nichž se za pomocí fotografií a komentáře (hlasový komentář aktivujete kliknutím na ikonu) v angličtině zamýšlejí nad tím, po čem se jim ve spojitosti s naší školou v této zvláštní době stýská. I když je to trochu smutné téma, věříme, že jazykové dovednosti a kreativita našich žáků tíseň přemůže. 

 

What we miss about our school

 

What do we miss about our school

V připadě připomínek či nápadů pište na sazavska@centrum.cz