Návštěva tropických skleníků Botanické zahrady PřfUKZpět

Třídy:
Vybraní žáci, 7.A
29.11.2022

Akce se účastní pouze žáci 7.A, kteří mají předmět pěstitelky. Odchod po 4. vyučovací hodině. Návrat ve 13:20 ke škole. Vstupné 30Kč. S sebou doklad do MHD (lítačka, ISIC).

V připadě připomínek či nápadů pište na sazavska@centrum.cz