Poplatek za školní družinu Zpět

31.8.2023 až 30.9.2023

Poplatek za školní družinu ve školním roce 2023/2024  činí 2 500,- Kč za školní rok (250,- Kč/měsíc), tzn. září - prosinec  1000 Kč, leden - červen 1 500 Kč. Variabilní symboly budou novým žákům přiděleny během prvního týdne a zůstávají stejné po celou dobu docházky do ŠD.


Číslo účtu  je 3880349/0800.

V připadě připomínek či nápadů pište na sazavska@centrum.cz