Naši školu najdete nedaleko Náměstí Míru na adrese:

Základní škola Sázavská
Sázavská 5

Praha 2

V připadě připomínek či nápadů pište na sazavska@centrum.cz