Mrázová Eva, Mgr.Zpět

Funkce:
vyučující 1. stupně
Telefon:
277 779 633
E-mail:
mrazova@zssazavska.cz
Rozvrh:

Třídní učitelka 1.A

Konzultace jsou možné před vyučováním nebo odpoledne po předchozí domluvě.


Zpět
V připadě připomínek či nápadů pište na sazavska@centrum.cz