VEDENÍ ŠKOLY

Mgr. MICHAL VOLDŘICH 

ředitel školy

 voldrich@zssazavska.cz

605 266 367
277 779 637

 

 


 

Mgr. RADKA KUTNOHORSKÁ

zástupkyně ředitele

kutnohorska@zssazavska.cz 
773 303 394
277 779 638

 


 

Mgr. Klára Pecáková

zástupkyně ředitele

pecakova@zssazavska.cz

277 779 642

 


 

Mgr. Romana Kučerová

vedoucí vychovatelka školní družiny

kucerova@zssazavska.cz

778 712 766

 


 

 

JANA ROSŮLKOVÁ

ekonomka školy

rosulkova@zssazavska.cz

605 266 362
277 779 631
 

 


  

GABRIELA PECHOVÁ

vedoucí školní jídelny

 pechova@zssazavska.cz

606 604 258

277 779 640

 


 

V připadě připomínek či nápadů pište na sazavska@centrum.cz