Dokumenty ke stažení

Školní vzdělávací program
Školní vzdělávací program přípravné třídy

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní zvdělávací program školního klubu

 

Školní řád 

Evidenční list

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů

Vnitřní řád provozu školní družiny

 

 

Žádost o přijetí 1. třída

Zápisní list 1. třída

 

Žádost o odklad školní docházky

Zápisní lístek pro odklad
Příloha k žádosti o odklad

Žádost o přijetí do přípravné třídy

Zápisní lístek - přípravná třída

  

Žádost o slovní hodnocení

Žádost o povolení IVP

 

Žádost o povolení přestupu žáka

 

K vyzvednutí u třídního učitele:

Žádost o uvolnění žáka z výuky

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na škole v přírodě

 

Výňatek ze zákona - Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole

Dotazy a odpovědi ke změnám v přijímacím řízení ve školním roce 2014/2015

 

 


 

Výroční zpráva 2019/20

Výroční zpráva 2018/19

Výroční zpráva 2017/18

Výroční zpráva 2016/17

Výroční zpráva 2015/16 

Výroční zpráva 2014/15

Výroční zpráva 2013/14

Výroční zpráva 2012/13

Výroční zpráva 2011/12

Výroční zpráva 2010/11

Výroční zpráva 2009/10

Výroční zpráva 2008/09

Výroční zpráva 2007/08

 

 

 

V připadě připomínek či nápadů pište na sazavska@centrum.cz