MEZINÁRODNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGE ENGLISH

Na naší škole se žáci jazykové třídy od 6.ročníku budou připravovat na zkoušky Cambridge English.

 

1)      CAMBRIDGE ENGLISH KEY FOR SCHOOLS

 

Zkouška Key for Schools známá pod názvem Key English Test (KET) for School.

 

Zkouška testuje všechny čtyři anglické jazykové dovednosti - čtení, psaní, poslech a mluvení

 

Na konci 7. třídy mohou žácí složit zkoušku a získat certifikát Cambridge English na úrovni CEFR A2 

Stupeň A2: Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.

 

2)      CAMBRIDGE ENGLISH PRELIMINARY FOR SCHOOLS

PET for Schools je verzí zkoušky Cambridge English : Preliminary.

Je verzí pro žáky základních a středních škol.

 

Na konci 9. ročníku mohou žáci po složení zkoušky získat certifikát na úrovni B1 (středně pokročilí)

Stupeň B1: Rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.

 

Obsah zkoušky:

  • Čtení a psaní (90 minut)
  • Poslech (35 minut)
  • Mluvení (10-12 minut)

 

Škola může zajistit registraci ke zkouškám. Zkoušky Cambridge English jsou zpoplatněny.

 

V připadě připomínek či nápadů pište na sazavska@centrum.cz