PROJEKTOVÉ TÝDNY

Projektové týdny, probíhají na naší škole již od roku 2005. Žáci 2. stupně jsou při nich rozděleni do dvanácti až třináctičlenných skupin, které vede vždy jeden vyučující. Celý vyučovací proces je zaměřen více prakticky než je tomu v době běžné výuky. Intenzivnější je v tuto dobu plnění klíčových kompetencí.

 

Vyučování v tomto týdnu probíhá nejen ve škole, ale i v ulicích města, parcích, na úřadech, ve firmách, v knihovnách, na sportovištích, cyklostezkách, v muzeích, na náměstích atd.

 

Projektový týden je zakončen vyhodnocením projektů porotou složenou ze žáků školy a výstavou projektů v budově školy. Zástupci jednotlivých skupin si zde sami zvolí, které práce jsou nejlepší.

 

Výstupy z projektového týdne každoročně ukazují, že kvalita práce jednotlivých skupin má v podstatných ukazatelích (kooperace, vytčení cílů, rozvržení práce do jednotlivých etap a samotná tvorba výstupů) stále rostoucí tendenci.

 

Charakter projektového vyučování mají i některé běžné hodiny na 1. a 2. stupni.

 

 

V připadě připomínek či nápadů pište na sazavska@centrum.cz