Projektový týden - 2019Zpět

 

Názvy projektů a jejich anotace – Projektový týden 2019

 

Název projektu

Anotace

Vedoucí

Pražské hvězdárny

Návštěva    hvězdáren na Petříně a v Ďáblicích a planetária v Holešovicích. Program je zaměřen na prohloubení znalostí o vesmíru a   seznámení se s hvězdářskými dalekohledy. Vstupné asi 180 Kč. Nutno   počítat s častými pěšími přesuny.

 

 

J. Procházková

Kam v Praze za zvířátky

  Minizoo Chuchelský háj

  Stanice přírodovědců – Smíchov

  Galerie krokodýl – VSTUPNÉ 100 Kč

 

 

 

K. Pecáková

Tvorba loutkového divadelního představení inspirovaného vyšehradskými pověstmi

 1. den navštívíme Vyšehrad, seznámíme se s pověstmi   tohoto místa a zvolíme pověst, která se stane předlohou k dramatizaci

2. den převedeme prozaický text do dramatického  a   zvolíme vhodný typ loutek/ předmětů, s nimiž inscenaci nazkoušíme

3. den  budeme tvořit loutky a zkoušet inscenaci

4. den generálka inscenace a příprava prezentace projektu

5. den při prezentaci projektu proběhne i premiéra

 

 

 

 

 

 

M. Lažanová

Za historií a   uměním

Národní muzeum, Muzeum kubismu, Bílkova vila, Jízdárna   Pražského hradu, Maroldovo panorama

H. Přibylová

Za historií a   uměním II

Národní muzeum, Muzeum kubismu, Bílkova vila, Jízdárna   Pražského hradu

M. Hrubantová

Mýdlová manufaktura

 

Projekt je zaměřen na výrobu mýdla. Společně poznáme,   z čeho se mýdlo skládá a jak složité je ho vyrobit. První 2 dny se   zúčastníme workshopů na výrobu mýdla a svíček. Poslední den se pokusíme   vyrobit si vlastní mýdla s různými přísadami. Všechny vaše výrobky si   samozřejmě odnesete domů.

Cena je 200kč (zahrnuje 2 workshopy a materiál na výrobu   mýdel).

 

 

 

 

M. Kuglerová

Praha a   filmový svět

 Návštěva   Barrandov Studia ( prohlídka film. ateliérů, maskérny, kostymérny, výstavy   kostýmů a fotografií z filmů ) a návštěva Muzea Karla Zemana ( vyzkoušení   filmových trikových postupů + motivační hra )

 

P. Kletečková

Rostliny a   živočichové v okolí tras pro cyklisty

Při jednotlivých   zastaveních po trasách etap poznat, vyfotografovat, určit, zdokumentovat   biologické formy v okolí cyklotras.

 

I. Střída

Voda je život

Význam vody a úloha, jakou hraje v   lidském životě a v přírodě - Národní zemědělské muzeum (Voda je život) -   Podolská vodárna

 

E. Vodrážka

Zvonit klíči   na náměstí

Kdo stál za pádem   komunistického režimu v Československu? Kým byl Václav Havel, než se stal   prezidentem? Co je to Charta 77 či Občanské fórum a co znamená „zvonit klíči   na náměstí“? V průběhu týdne se společně seznámíme s průběhem a   především kontextem Sametové revoluce a událostí kolem roku 1989. Projdeme si   trasu demonstrace 17. listopadu a zamyslíme se nad dnešními souvislostmi.

 

 

 

 

T. Sanetrníková

Ostrov Öland

Zážitky a dojmy z cesty do Švédska

Š. Kordiaková

Rozhledny známé i neznámé

Pojďme   společně objevit plechovou rozhlednu, co připomíná komín, který patří do   starého železa, nebo proutěnou rozhlednu, co vypadá jako v románu Julese   Verna. Kde se skrývá nejmenší  pražská rozhledna nebo třeba ta, co si   říká Cibulka? Pojďme si společně rozšířit obzor :-) S sebou: lítačka/lístky, mobil, blok, propisku, svačinu, pití, 50,- Kč na den a dobrou náladu!

 

 

 

M. Mutlová

Městská   divadla pražská

Projekt je určen pro zájemce o divadlo a dění v kultuře   obecně. Účastníci absolvují kromě prohlídky divadla ABC (vč. archivu a   zázemí) i herecký workshop. Součástí projektu je i dopolední představení hry   Lakomá Barka. Celkové náklady přibližně 200 Kč/os.

 

 

M. Kramarovič

Umělecká fotografie a její výpovědní hodnota

Cílem projektu Umělecká fotografie je   seznámit žáky 2. stupně především s estetickou stránkou fotografování.   Žáci si a priori budou nejenom všímat jiné lidi, ale poměrně detailně je   vnímat, čím se prohlubuje citová oblast dítěte ve vztahu k druhým.    Sekundárním cílem je na základě přímého kontaktu s přírodou pozitivním   způsobem participovat na kreování vztahu mezi žáky na jedné straně a životním   prostředím na straně druhé.  Důležitými předpoklady je smysl pro krásu a   vkus, avšak nejdůležitějšími atributy je kreativita a hravost. A právě pro   děti je tvořivost a hravost přirozená.

Samotný projekt je multidisciplinární,   protože z hlediska obsahu zasahuje najednou do několika předmětů:   estetika, tvořivost (výtvarná výchova), smysl pro detail (matematika),   empatie a citlivost (občanská výchova), pohyb – práce v terénu (tělesná   výchova, výchova ke zdraví), fotografování přírody - flóry a fauny   (přírodopis), práce s fotoaparátem – optika (fyzika). Pro některé to   dokonce může být cesta k budoucí profesi (člověk a svět práce).

 

 

 

 

 

 

 

I. Kráľ

IMG_20190617_084755557
IMG_20190617_084742782
IMG_20190617_084732899
IMG_20190617_084710603
IMG_20190617_084720411
IMG_20190617_094854807_HDR~2
IMG_20190617_094902388_HDR~2
IMG_20190617_094910907~2
IMG_20190617_094844500~2
IMG_20190617_094838094~2

Zpět
V připadě připomínek či nápadů pište na sazavska@centrum.cz