Střednědobý výhled hospodaření na roky 2024-2026

  Zveřejnění rozpočtu

Návrh rozpočtu pro rok 2022.

  DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

Škola je zapojena do projektu:

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.


Dokumenty ke stažení:

  Směrnice - ochrana oznamovatelů


Dokumenty ke stažení:
V připadě připomínek či nápadů pište na sazavska@centrum.cz