Provoz školního hřiště

Z důvodu rekonstrukce plotu bude v termínu 18. - 31. července 2022 přerušen provoz školního hřiště pro veřejnost.

 

V době vyučování je hřistě využíváno žáky naší školy pro výuku Tělesné výchovy, v odpoledních hodinách využívá hřiště družina.

 

PRO VEŘEJNOST je hřistě otevřené od dubna do října:

VŠEDNÍ DNY

17:30 - 20:00 hod.

 

SO+NE, PRÁZDNINY

10:00 - 18:00 hod.

 

 

  Dbejte pokynů kustodky.  V případě nedostupnosti hřiště volejte:  605 266 367 

 

 

IMG_0088
Hriště
Hriště1
Hřistě2
V připadě připomínek či nápadů pište na sazavska@centrum.cz