Úspěchy našich dětí

Naši žáci a žákyně každoročně reprezentují školu na různých olympiádách, v mnoha sportovních či uměleckých soutěžích a často dosahují vynikajících výsledků. Jsme na ně velmi hrdí a rádi bychom s Vámi jejich úspěchy sdíleli touto cestou. Podrobnosti a výsledky najdete vždy po rozkliku (více) u dané soutěže. 

 

Děkujeme našim dětem za reprezentaci školy a učitelům za jejich podporu.

  PRAŽSKÉ POETICKÉ SETKÁNÍ - 2019

 

Ve středu 6.3. proběhlo obvodní kolo recitační přehlídky Pražské poetické setkání pro 1. (2.-3.třída) a druhou (4.-5.třída) kategorii. Naši zástupci se této přehlídky účastnili poprvé a sbírali zkušenosti jednak poslechem zkušenějších vrstevníků, jednak vlastním výkonem před cizím publikem a jednak rozhovorem s porotci po skončení přehlídky. Děkujeme Marii, Matyášovi a Stele za dnešní výkon a energii, kterou své práci věnovali.

____________________________

Ve čtvrtek 7.3. proběhlo obvodní kolo pro 3. (6.-7. třída) a 4. (8.- 9. třída) kategorii. 

 

Ve velké kvalitě jsme vyslechli mnoho inspirativních textů. V těchto kategoriích každý účastník představil již dva texty. Ve velké konkurenci třinácti recitatorů z Prahy 2 zástupkyně naší školy ve třetí kategorii sbíraly zkušenosti a báječně naši školu reprezentovaly.

Moc děkujeme za odvahu a chuť se touto disciplínou zabývat a vážíme si toho, že porota se rozhodla udělit ocenění Veronice za nalezení vztahu k textu. Děkujeme oběma dívkám a těšíme se na další výkony.

 

 

 

Michaela Lažanová

  ŠKOLNÍ ROK 2017/18

 

OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů) - duben 2018


2. místo - 4. - 9. ročníky

 

 

BĚH S KUŘETEM - duben 2018


2. místo - 5. ročník (dívky)

3. místo - 4. ročník (dívky)

4. místo - 4. ročník (dívky)

 

 

STOLNÍ TENIS - březen 2018


1. místo - chlapci 8. ročník
2. místo - chlapci 8. ročník

 

 

FLORBAL - listopad 2017


1. místo v obou katagoriích - mladší i starší žáci - postupují do krajského kola!

5. místo - starší žákyně

7. místo - Mix (4. a 5. ročník)

9. místo - mladší žáci

 

 

STOLNÍ TENIS - říjen 2017


1. místo - mladší žákyně - postupují do krajského kola!

2. místo - starší žáci

3. místo - obě kategorie - mladší i starší žáci

 

  Školní rok 2016/17

TURNAJ V PŘEHAZOVANÉ - obvodní kolo


1. MÍSTO - chlapci 7. ročník
3. MÍSTO - dívky 6. a 7. ročník

 

 

STŘELECKÁ SOUTĚŽ – O putovní pohár Obvodního mysliveckého spolku Praha 2


2. MÍSTO - 7. ročníky

 

 

OVOV - krajské kolo


1. MÍSTO v kategorii nejstarší dívky - 8. ročník

Družstvo naší školy obsadilo 11. místo. 

 

 

BUBBLESTAR - celopržsksá pěvecká soutěž


1. místo -  Kevin

3. místo - Johana

 

 

VYBÍJNÁ - okresní kolo 


1. MÍSTO - družstvo dívek

3. MÍSTO - družstvo chlapců

 

 

 OVOV - obvodní kolo


 1. místo získala naše škola!

 

 

Umístění jednotlivců:

1. místo - 8.B, 5.A, 4.C, 3.A, 4.A

2. místo -  5.A,

3. místo -  7.B, 5.A, 4.A, 8.B 

 

ROPE SKIPPING


Disciplína: Ukaž, co dokážeš
1.MÍSTO - dívky ze 7.B 


Disciplína: Rychlostní štafeta

1. MÍSTO - dívky ze 6.A

 

 

FLORBAL – obvodní kolo


1. MÍSTO - kategorie mladší žáci (6. a 7. ročníky) 

 

  

MINIFOTBAL – obvodní kolo


3. MÍSTO - starší žáci  

 

  Školní rok 2015/2016

22. 6. 2016 - KLOKAN CUP - fotbal

3. místo - chlapci 8. a 9. tříd

 


 

10. 5. OK - VYBÍJENÁ

 

 

2. MÍSTO - dívky 4. – 5. třída

 

 


 

9. 5. 2016 - PŘEHAZOVANÁ

 

 

 

2. MÍSTO - starší dívky (9. ročníky)

 

  


  

5. 4. 2016 - Vinohradský slavíček

 

1. místo v kategorii A3 a A4 - Kevin

1. místo v kategorii A2 - Anna

 


 


31.3. - OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů)

 

Družstvo ZŠ Sázavská – 3. místo


Roč. 2005 dívky

1. místo a 2. místo

 

 

 

Roč. 2006 dívky

2. místo a 3. místo

Roč. 2003 dívky

3. místo

 

 

Roč. 2003 chlapci

3. místo

Roč. 2001 chlapci
3. místo 

 


 

16. 3. 2016 - Soutěž Velikonoční vajíčko – Rope skipping (švihadla)

Umístění našich žákyň:

3. místo -  Ukaž, co umíš

1. místo a 2. místo – Rychlostní šatefety

3. místo - Long ropes (dlouhé švihadlo)

 

 Dne 17.2. 2016 proběhlo obvodní kolo zeměpisné olympiády na naší škole.

Nejlépe naši školu reprezentovali:

3. místo - Šárka

4. místo - Magda

5. místo - Kvido

 

Dobrých výsledků dosáhl i Dominik a Jiří - devátý ročník.

Všem děkujeme za odvahu a snahu a věříme, že se i v budoucnu této akce opět zúčastní.

 


 

14. 1. 2016 Dětský fotbalový pohár - 1. a 2. třídy ZŠ

 

Naši nejmenší obsadili první místo na Dětském fotbalovém poháru, který se konal v Radlicích.

 

Moc gratulujeme!

 

  


 

Dne 23. a 25. listopadu jsme se zúčastnili obvodního kola florbalového turnaje. Naši chlapci se umístili na 1. a 3. místě. Naši nejmladší obsadili 5.-6. místo. Všem moc gratulujeme!

1. MÍSTO - žáci starší 8. - 9. třídy

3. MÍSTO - žáci mladší 6. - 7. třídy

5. - 6. MÍSTO - nejmladší děti 4. - 5. třídy  (více)

 


 

15. 10. OK ve stolním tenise

 

1. místo - starší žáci
2. místo - mladší žáci

 

  Školní rok 2014/2015

Klokan cup - fotbal (více)

Klíč pro Prahu 2 (více)

Přehazovaná  (více)

Nohejbalový turnaj ZŠ Prahy 2  (více)

Obvodní kolo zeměpisné olympiády (více)

Pohár pražských škol - FLORBAL  (více)

OK ve stolním tenise (více)

Myslivecký den - Naše družstva získala dvě první a jedno druhé místo.

  Školní rok 2013/2014

Odznak všestrannosti olympijských vítězů    (více)

"VELIKONOČNÍ VAJÍČKO" ve skákání přes švihadlo ROPESKIPPING   (více)

Česko zpívá 2014 (více)   

Pohár pražských škol ve fotbale   (více)

  Školní rok 2012/2013

Vinohradský slavíček  (více)

Pohár pražských škol ve florbale   (více)

Plavecko-běžecký pohár "VÁNOČNÍ ZÁVOD"  (více)

Orion Cup ve florbale   (více)

V připadě připomínek či nápadů pište na sazavska@centrum.cz