Informace k přijímacímu řízení na střední školy

Podávání přihlášky

1) V týdnu od 29.1.2024 do 2.2.2024 škola rozdá žákům 9. ročníku dvě přihlášky ke studiu (tato změna vychází z novely školského zákona).

 

2) Nejpozději do 19.2.2024 žáci přinesou přihlášky k potvrzení školou výchovné poradkyni a třídnímu učiteli.

 

3)  Škola poté žákům přihlášky vrátí a jejich zákonní zástupci  zajistí jejich doručení na střední školy do 1. 3. 2024. (§60 odst. 5 ZÁKONA 561/2004 Sb. v platném znění)

 

4) Zápisový lístek žáci obdrží do 15. března 2024.

 

5) JE VELMI PRAVDĚPODOBNÉ, ŽE BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU DOJDE K LEGISLATIVNÍM ZMĚNÁM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. INFORMACE BUDEME NÁSLEDNĚ AKTUALIZOVAT.

 

Více informací můžete obdržet dotazem
na e-mailové adrese: prochazkova@zssazavska.cz nebo na tel. č. 277 779 647. Lze také využít konzultační hodiny VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ Mgr. Jitky Procházkové - každé pondělí 14:50 - 15:50, případně po dohodě i v jiném termínu.

 


 

Ke stažení:

 

Výňatek ze zákona - Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole

 

 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 

http://www.cermat.cz/

 

 
 
V připadě připomínek či nápadů pište na sazavska@centrum.cz