Informace k přijímacímu řízení na střední školy

Podávání přihlášky

1) V týdnu od 30.1.2023 do 3.2.2023 škola rozdá žákům 9. ročníku dvě přihlášky ke studiu (tato změna vychází z novely školského zákona).

 

2) Nejpozději do 20.2.2023 žáci přinesou přihlášky k potvrzení školou výchovné poradkyni a třídnímu učiteli.

 

3)  Škola poté žákům přihlášky vrátí a jejich zákonní zástupci  zajistí jejich doručení na střední školy do 1. 3. 2023. (§60 odst. 5 ZÁKONA 561/2004 Sb. v platném znění)

 

4) Zápisový lístek žáci obdrží do 15. března 2023.

 

Více informací můžete obdržet dotazem
na e-mailové adrese: prochazkova@zssazavska.cz nebo na tel. č. 277 779 647. Lze také využít konzultační hodiny VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ Mgr. Jitky Procházkové - každé úterý 7:10 – 7:40 a 13:30 - 14:00, případně po dohodě i v jiném termínu.

 


 

Ke stažení:

 

Výňatek ze zákona - Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole

 

 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 

http://www.cermat.cz/

 

 
 
V připadě připomínek či nápadů pište na sazavska@centrum.cz