Informace k přijímacímu řízení na střední školy

Přijímací řízení na střední školy ve šk. roce 2023/2024

V letošním školním roce dochází ke změně v přijímacím řízení na střední školy.

Přihlášky se podávají v termínu od 1. do 20. února - pozor na kratší termín, v minulých letech se odevzdávaly až do 1. března.

Uchazeč může podat přihlášky na tři střední školy, na všech přihláškách musí být stejné pořadí škol.

Určení priority jednotlivých škol:

 • Na první místo v přihlášce uvedete nejvíce žádaný obor vzdělání ve vybrané škole.

 • Na druhé místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, když se nedostane do oboru na prvním místě.

 • Na třetí místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, pokud se nedostane ani do prvního ani do druhého oboru.

 • Pokud je již podána přihláška do oborů s talentovou zkouškou k 30. listopadu 2023, doplníte do pořadí dle priority i tyto obory vzdělání.
  Způsoby podávání přihlášek

Přihlášky je možné podávat třemi způsoby.

 • Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou NIA – nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identita, případně další způsoby dle NIA).
  Podrobnosti k ověření identity naleznete naidentitaobcana.cz nebo info.identitaobcana.cz

 • Podáním výpisu vytištěného z online systému.

 • Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

Vyberte si pouze jednu z možností - střední školy ale převážně preferují podávání přihlášek elektronicky.

Do přihlášky se nezapisují známky, ani se do ní nepotvrzuje zdravotní způsobilost žáka. Pokud škola tyto údaje požaduje, podávají se jako příloha.

Pokud jsou součástí přihlášky kopie dokladů, postačí jejich prostá kopie (scan). Ředitel školy je oprávněn vyzvat uchazeče k předložení originálů.

Jednotná kritéria a předpokládané počty přijímaných uchazečů zveřejní ředitel střední školy do 31. ledna 2024 (§ 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.).

Výsledky přijímacího řízení budou pro všechny obory ( i pro obory s talentovou zkouškou) zveřejněny 15. května 2024

Podrobné informace, formuláře a krátké video k algoritmu přijímání na zvolenou školu najdete na adrese https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

 


Více informací můžete obdržet dotazem
na e-mailové adrese: prochazkova@zssazavska.cz nebo na tel. č. 277 779 647. Lze také využít konzultační hodiny VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ Mgr. Jitky Procházkové - každé pondělí 14:50 - 15:50, případně po dohodě i v jiném termínu.

 


 

Ke stažení:

 

Výňatek ze zákona - Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole

 

 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 

http://www.cermat.cz/

 

 
 
V připadě připomínek či nápadů pište na sazavska@centrum.cz