INFORMACE PRO RODIČE A ŽÁKY V DOBĚ UZAVŘENÍ ŠKOLY

INFORMACE PRO RODIČE A ŽÁKY O FUNGOVÁNÍ ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKY

V DOBĚ UZAVŘENÍ ŠKOLY

 


Vážení rodiče a žáci,

 

v době uzavření naší školy jsem vám k dispozici on-line. K vzájemné komunikaci můžete využít telefon 277 779 646 a e-mail olga.kucerova@zssazavska.cz.

 

Všichni prožíváme velmi nesnadné období, pokud byste vnímali, že si Vaše dítě potřebuje popovídat nebo se poradit, povzbuďte je, ať se nebojí mě oslovit.

 

S čím se na mě můžete obrátit?

 

Strach o blízké, prožívání karantény, obavy z aktuálního dění, režim dne, aktivity doma, příprava na zápis a školní připravenost atd.

 

Prosím k telefonickým kontaktům využívejte tyto časy:

 

Pondělí až pátek: 8:30 – 16:00.

 

Pravidelně sem budu také vkládat nápady na zajímavé aktivity, které Vás mohou inspirovat…

 

Dopis pro Vaše děti J

 

 


Dokumenty ke stažení:

  Školní psycholožka - Mgr. Olga Kučerová

Vážení rodiče, vážení učitelé, milí žáci,

jmenuji se Olga Kučerová a na ZŠ Sázavská působím od školního roku 2015/2016 jako školní psycholožka. Mým cílem je pomoci vytvářet takové školní prostředí, kde se budou nejenom Vaše děti, ale i učitelé, cítit spokojeně a kde se jim bude dobře dařit.

Mými klienty jsou žáci, jejich rodiče (zákonní zástupci) a učitelé. Vzhledem ke svému vzdělání a místě působení poskytuji poradenství v oblasti výchovy, vzdělávání a osobnostního rozvoje.

Konzultace s rodiči a žáky jsou poskytovány bezplatně.

S čím se můžete na školního psychologa obrátit:

Děti / žáci 

 • když máš problémy s učením (potíže se soustředěním, strach ze zkoušení nebo mluvení před třídou, když tě trápí tréma, když ses náhle zhoršil ve známkách, aj.)

 • když se necítíš dobře ve třídě, nerozumíš si se spolužáky nebo nevycházíš s učitelem

 • když tě trápí vztahy s rodiči, sourozenci, kamarády či partnerem

 • když prožíváš náročné období (rozvod rodičů, hádky, konflikty, samota, aj.)

 • když máš pocit, že něco trápí tvého kamaráda nebo spolužáka

 • když máš pocit, že někdo ve třídě nebo ve škole ubližuje slabšímu

 • když se nemůžeš rozhodnout na jakou střední školu jít, nebo potřebuješ poradit, jakým směrem se dále ubírat

 • když chceš zlepšit a rozvíjet svoje schopnosti a dovednosti

 • KDYKOLIV, když se chceš svěřit se svým trápením a potřebuješ si s někým popovídat

Ke školnímu psychologovi se děti dostávají na základě vlastního přání, na doporučení učitele či na žádost rodičů. S dětmi pracuji individuálně, ve skupině i v rámci celých tříd.

Rodiče

 • když se u Vašeho dítěte náhle změní školní výkon, chování nebo prožívání (je smutné, nešťastné, aj.)

 • když má Vaše dítě jakékoli psychické problémy a nevíte, co s tím (dítě má z něčeho strach, stěžuje si na bolest, nevolnost, i když je zdravé, je neobvykle zamlklé a straní se lidí, aj.)

 • když potřebujete konzultovat otázky vhodného vedení dítěte – výchovné problémy, způsoby správné přípravy na výuku, aj.

 • když se ve Vaší rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které mohou mít dopad na Vaše dítě (rozvod, aj.)

 • když máte podezření, že se Vašemu dítěti ve škole děje něco, co by nemělo

 • když se chcete poradit, jakou vybrat pro dítě střední školu

Přijďte raději hned, jakmile Vás začne něco znepokojovat. Čím dříve to společně začneme řešit, tím menší budou následky.

Pedagogové

 • pomáhám řešit výchovné a výukové potíže žáků

 • spolupracuji s pedagogy na vytváření pozitivní atmosféry ve třídě, dále na prevenci negativních jevů (šikana, záškoláctví, aj.) a pomáhám řešit již vzniklé problémy

 • nabízím podporu v náročných životních situacích

 Kontakty

tel.: 277 779 646
e-mail: olga.kucerova@zssazavska.cz

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Pracovna: 5. patro, místnost č. 601


 Konzultační hodiny

každý pracovní den: 7:30 – 14:30

 

Na konzultaci v jiných hodinách je možné se telefonicky či přes e-mail dohodnout.

Žáci mě mohou osobně kontaktovat kdykoli během dne.

 

Ve dnech 10. a 11. 5. nebudu přítomna na škole, neboť jsem na školení. Ve škole budu opět od čtvrtka. Děkuji za pochopení.

V připadě připomínek či nápadů pište na sazavska@centrum.cz