Školní mléko

Školní mléko je ve školním roce 2017/2018 pro žáky 1. - 9. ročníku 2x do měsíce zdarma.

Automat na placené školní mléko bude nadále v provozu pro další placené mléčné výrobky. 

 

 


Dokumenty ke stažení:
V připadě připomínek či nápadů pište na sazavska@centrum.cz