Přehled členů současné rady

Za rodiče

Barbora Blahová; blahova.prag@email.cz

Josef Havlík; lekarnapodoli@seznam.cz 

Pavel Monček p.moncis@seznam.cz 

 

Za zřizovatele

Lenka Mottlová; lenka.mottlova@praha2.cz 

Jan Korseska; korseska@volny.cz 

Jan Recman; jan.recman@praha2.cz 

Za pedagogický sbor
Klára Pecáková; pecakova@zssazavska.cz
Helena Přibylová; pribylova@zssazavska.cz 
Radka Kutnohorská; kutnohorska@zssazavska.cz 

  Volby do školské rady za zákonné zástupce 21. 11. 2017

Na třídních schůzkách 21. 11. proběhnou volby do školské rady za celkem 3 zákonné zástupce. Navrženy jsou: p. Petra Pastorková, p. Jana Horská, p. Barbora Blahová. Pokud by měl někdo zájem spolukandidovat, ať napíše řediteli školy.

  Zasedání školské rady

Zasedání školské rady je 23. 10. 2017 od 17:00 h.

Hlavním bodem jednání je schválení výroční zprávy školy za školní rok 2016/2017.

 

  Školská rada

Školská rada vznikla jako rada školy  v roce 1998, má 9 členů. 

Na svých jednáních se zabývá schvalováním výroční zprávy, hodnocením práce ředitele školy, schvaluje školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů a připomínkuje školní vzdělávací program.

Dále se zabývá aktuálními otázkami týkajícími se provozu školy.
V připadě připomínek či nápadů pište na sazavska@centrum.cz