Přehled členů současné rady

Za rodiče
Martin Altschmied

Martina Hýblová 

Kristýna Glenda-Sovadinová

Za zřizovatele

Lenka Mottlová; lenka.mottlova@praha2.cz 

Jan Korseska; korseska@volny.cz 

Jan Recman; jan.recman@praha2.cz 

Za pedagogický sbor
Klára Pecáková; pecakova@zssazavska.cz
Eva Mrázová; mrazova@zssazavska.cz 
Radka Kutnohorská; kutnohorska@zssazavska.cz 

  Zasedání školské rady

Zasedání školské rady je 5. 10. 2023 od 17:00 h.

Hlavním bodem jednání je schválení výroční zprávy školy za školní rok 2022/2023 a plánované akce na školní rok 2023/2024.

 

V připadě připomínek či nápadů pište na sazavska@centrum.cz