Složení Žákovského parlamentu

Žákovský parlament tvoří:

 

  • předsedkyně
  • místopřepředsedkyně
  • 2 zástupci z každé třídy (3. - 9. ročník)
  • zapisovatelka

  První žákovský pralament ve školním roce 2014/15

1. žákovský parlament se uskutečnil dne 24. 10.

Nejprve jsme zvolili novou předsedkyni a její zástupkyni.

Návrhy našich žáků :

Zamykání šaten -Z důvodu bezpečnosti budou šatny dopoledne zamčené. Proto si berte pomůcky na celý den před 1. vyučovací hodinou s sebou.

Zvíře - Padl návrh, abychom si do školy mohli brát své domácí mazlíčky. Bohužel toto není možné s ohledem na všechny děti (některé z nich mají astma, alergie apod.).

Okna - Ve třídách je přísný zákaz otevírání oken. Pokud byste zahlédli okno otevřené, neprodleně to ohlaste vyučujícímu.

Přespání v tělocvičně -Zaznělo také přání, že by se mohlo přespat ve školní tělocvičně. Pokud si žáci na tuto akci zařídí dozor, není důvod, proč by toto přání nemělo být splněno.

Úklid -Upozorňujeme všechny žáky na dostatek odpadkových košů v budově celé školy. Odpadky nepatří do lavic a na zem, ale právě do těchto košů.   

                                                                         Zapsala:  Tereza Muselová        

V připadě připomínek či nápadů pište na sazavska@centrum.cz