Zápis do přípravné třídy pro ukrajinské děti

Přípravná třída pro děti z Ukrajiny pro školní rok 2022/2023

Termín zápisu: 14. 6. 2022 14:00 – 17:00 h.

Kritéria pro přijetí dítěte do přípravné třídy pro děti z Ukrajiny:

1. doporučení školského poradenského zařízení k zařazení do přípravné třídy 

 

2. dítě s místem pobytu na Praze 2

V případě, že nebude možno přijmout všechny děti, které naplnily druhé kritérium, bude výběr do naplnění celkové kapacity 15 dětí proveden losováním registračních čísel, pod kterými jsou žádosti o přijetí evidovány. Dítě, jehož registrační číslo žádosti bude vylosováno, bude přijato ke vzdělání v přípravné třídě na Základní škole, Praha 2, Sázavská 5 od 1. 9. 2022. Losování provede předsedkyně Školské rady Základní školy, Praha 2, Sázavská 5.

 

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí do přípravné třídy bude k dispozici ve škole od 20. 6. 2022, k vyzvednutí v kanceláři zástupkyně ředitele ZŠ ve druhém patře.

 

17. 6. 2022 bude na dveřích hlavního vchodu vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí.

 

Přípravná třída – dopis pro rodiče ukrajinských dětí

 

Vážení rodiče,

Základní škola, Praha 2, Sázavská 5 otevírá od září 2022 přípravnou třídu.

Třída je určena pro děti, které by měly nastoupit do 1. třídy, ale z důvodu jazykové bariéry by pro ně byla první třída příliš náročná.

Výhody:

- výuka českého jazyka hravou formou

- hudební, tělesné a výtvarné činnosti, keramika

- předmatematická příprava, rozvoj logického myšlení, nácvik grafomotoriky a jemné motoriky,

  cvičení na rozvoj pozornosti

- nízký počet žáků

- individuální přístup

- bezplatné vzdělávání

Platit budete jen za školní obědy a podle možností za účast v odpolední školní družině.

 

Jak dítě přihlásit?

Dne 14. 6. 2022 v době od 14:00 do 17:00 h. přijdete osobně i s dítětem do Základní školy Sázavská na adrese Sázavská 5, Praha 2. Ve škole vyplníte žádost a zápisní list.

V tomto čase Vám zodpovíme vaše otázky týkající se přípravné třídy.

 

V připadě připomínek či nápadů pište na sazavska@centrum.cz