Sborovna


  Učitelé


277 779 633
vyučující 1. stupně
277779641
vyučující 2. stupně
277 779 633
vyučující 2. stupně
277 779 644
učitelka 1. stupně
277 779 633
vyučující 1. stupně
277 779 633
vyučjící 1. stupně
vyučující v přípravné třídě
277 779 633
vyučující 1. stupně, spec. pedagožka
277 779 634
vyučující 2. stupně
277 779 642
vyučující Tv
277 779 633
vyučující 1. stupně
277 779 647
vyučující 2. stupně
277 779 641
vyučující 2. stupně
277 779 647
vyučující 2. stupně
277 779 641
vyučující 2. stupně
277 779 638
vyučující 1. stupně, zástupkyně ředitele
773 303 394
277 779 635
vyučující 1. a 2.stupně
vyučující v přípravné třídě
277 779 633
Vyučující 1. stupně
277 779 633
vyučující 1. stupně
277 779 641
vyučující 1. stupně
277 779 642
vyučující 2. stupně, zástupkyně ředitele
277 779 647
vyučující 2. stupně, výchovná poradkyně
277 779 649
vyučující 2. stupně
277 779 645
vyučující 1. stupně
277 779 647
vyučující 2. stupně
277 779 634
vyučující 2. stupně
277 779 637
vyučující 2. stupně, ředitel školy
605 266 367

  Asistenti pedagogů


277 779 641
asistentka pedagoga
776 764 437
asistentka pedagoga
V připadě připomínek či nápadů pište na sazavska@centrum.cz