Školní poradenské centrum

Na naší základní škole působí ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ.

  • výchovná poradkyně  Mgr. Jitka Procházková  (více)
  • psycholožka  Mgr.  Olga Kučerová  (více)
  • speciální pedagožka Mgr. Petra Karlíková  (více)
  • metodik primární prevence Mgr. Michal Voldřich  (více)


Psycholožka, výchovné poradkyně speciální psycholožka a metodik prevence kooperují svoji činnost při vzájemných setkáních.

 

 

 

V připadě připomínek či nápadů pište na sazavska@centrum.cz